tirsdag den 23. februar 2016

Livet i Kinas kæmpebyer

AF Niels Bjørn MF.


168 sider Historika gads forlag

Forfatteren har både boet og studeret i Hong Kong. Denne bog er blevet til i et samarbejde mellem flere danskere og kinesere, der har boet og arbejdet i kinesiske storbyer. Udover de forskellige fortællinger rummer bogen billeder af det mangfoldige land.

Bogen er bygget op omkring Niels Bjørns forord og fakta, hans fotografier fra storbyerne, og så indlæg fra mennesker, der har boet i nogle af storbyerne. Alle dele kan stå alene, men samlet giver de en virkelig solid indføring i en del af stormagtens opbygning.

Kina er på mange måder er stormagt, både miljømæssigt og menneskeligt. På få år er over halvdelen af Kinas befolkning nu bosat i byerne. Der bygges kæmpe højhusbebyggelser ovenpå de historiske bydele og bygninger. Miljømæssigt er Kina først vej at få øjnene op for de store skader deres levevis påfører både kineserne og deres natur. Folk i byerne har fået flere penge mellem hænderne, man investerer i byggerierne, og det er efterhånden ualmindelig svært at se det gamle Kina i byerne. I takt med, at befolkningen søger mod byerne, fjernes både historien og de gamle usunde boliger - men er det prisen værd, at leve anonymt, uden omgang med naboerne, og uden historie - frem for at renovere de gamle kvarterer, der højnede indbyggernes sociale velbefindende? Har arkitekturen betydning for beboernes omgang med hinanden, hvorfor renoverer man ikke, hvorfor er der første og andenrangs kinesere, og bliver det nogensinde muligt at nedkæmpe de massive miljømæssige problemer, korruptionen og er alle kinesere reelt lige? Det er nogle af de spørgsmål der belyses og forsøges besvaret. Endelig er der et afsnit omkring, hvordan Hong Kong, den tidligere engelske koloni, blev givet tilbage til kineserne. Aftalen om at selvstændigheden skal bestå over en årrække, synes at smuldre, idet kineserne hurtigst muligt vil have Hong Kong ind under resten af landets love. Dette afsnit står stærkt, da der i disse dage er fremkommet beviser på, at Kina fjerner kritikere fra Hong Kong, og f.eks. er mange advokater forsvundet efter de har talt de fattige landmænds sager.

Jeg har aldrig besøgt Kina, og har heller ikke planer om det. Jeg følger interesseret med i udviklingen, og undres til stadighed over de store forskelle, der er i landet. Denne bog gav mig en bredere forståelse for udviklingen, den gav også hovedrysten, men endelig gav den også billeder, omend i et helt andet størrelsesforhold, til udviklingen i Danmark. For her søger befolkningen også mod de store byer, der bygges lystigt (i højderne) og indimellem ryger der historiske vartegn, der står i vejen for udviklingen. På mange måder kan denne skønne bog, tjene som både oplysning og afskrækkelse, den er fantastisk velskrevet og oplysende  - om du bliver oplyst eller bekræftet i dine antagelser vil tiden vise.© Bognørden

Ingen kommentarer:

Send en kommentar