fredag den 21. april 2017

Det smukke kranie fra Købmagergade

AF Michael Clasen


361 sider Books on Demand

Det smukke kranie fra Købmagergade er forfatterens første "voksen" udgivelse. Han har dog udgivet ungdomsromanen Blodhævn i 1989 og har skrevet både revytekster, egnspil og børneteaterstykker. Michael Clasen er pensioneret skolelærer og skuespiller. Læs mere her

Romanen er bygget op om en mand, der har fundet Carls erindringer. Carl sidder i 1876 og skriver på sin erindringer, og her kommer så de to hovedfortællinger ind: Carl Otto kommer til verden på de dansk vestindiske øer i 1795. I 1800 flytter familien til København, medbringende to sorte tjenestefolk. Carl Ottos far er læge og det har altid ligget i kortene at Carl naturligvis skal gå i faderens fodspor. Det gør han da også og bliver læge med fine karakterer og året efter bliver han faktisk professor fra Københavns universitet. Herefter følger tre års dannelsesrejse rundt i det vi i dag kalder Europa. Carl og hans gode ven rejser rundt og suger til sig af den nye lægevidenskab. Det er også her, at Carl grundlægger sin store interesse for frenologi - i 1825 udgiver Carl en banebrydende,  400 siders bog om frenologi, som han også bruger som baggrund for sine forelæsninger på universitetet. i 1825 bliver Carl ansat i det Købehavnske fængsel: Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset på Christianshavn og her møder han Anne Andersdatter, som har levet en liv i kriminalitet. Som læge i fængslet har Carl jo fri adgang til mennesker og Carl begynder da også hurtigt sine frenologiske undersøgelser. Anne er et interessant tilfælde, for hendes kranie passer på ingen måde med hendes gerninger. Mens Carl opmåler og behandler Anne, fortæller hun sin triste livshistorie. Anne har i sandhed haft et hårdt liv, hun er vokset op i et både følelsesmæsigt og økonomisk fattigt hjem, hvor faderen stjal med arme og ben. Anne kom tidligt ud og tjene og da hun kommer i ulykke begynder hun sin kriminelle løbebane. Hun stjæler penge fra husets frue i et forsøg på at slippe væk. Men Anne bliver opdaget og herefter er Annes vej fyldt med svigt, hårdt arbejde, seksuelle overgreb, alkoholisme, og altså endnu flere kriminelle handlinger. Mens Carl beretter om sine patienter, sine undersøgelser og sit liv, fortælles Annes historie så også. To skæbner, langt fra hinanden og alligevel på samme tid og sted. Fortællingerne giver billeder af livet i Danmark for 200 år siden, både på gårde, i fængsler og arresthuse og altså blandt nogle i lægestanden..

For at kunne forstå, hvad Carls lægegerning byggede på, har jeg her gengivet hovedtrækkende i hans overbevisning her:

Fakta om datidens frenologi:
Frenologi er "læren om den påståede forbindelse mellem kraniets ydre form og menneskets sjælelige egenskaber" Carl mente derfor, at han kunne bedømme mennesker ud fra deres kranier. F.eks bliver hjernen opbygget i 35 felter, der hver især rummer et hjerneorgan. Disse er så igen opdelt i tre klasser: 

Klasse 1 rummer organer for tilbøjelighederne og drifterne: kønsdrift, børnekærlighed, stedhengivenhed, hengivenhed, selvforsvarsdriften, ødelæggelsesdriften, mekanisk kunstsans, havelyst og organet for skjulelyst eller lysten til list.


Klasse 2 rummer organer for følelserne: selvkærlighed, behagelyst, forsigtighed, godmodighed og velvilje, ærbødighedsfølelsen, fasthed, retsfølelsen, håb, lyst til det vidunderlige, vittighed, idealitet og efterligningsevnen.


Klasse 3 rummer organer for de intellektuelle evner eller forstandsevnerne: almindelig opfattelsesevne, formsans, udstrækningssans, tyngdesans, farvesans, stedsans, orden, opfattelse af fænomener, tidssans, tonesans, ord- og sproghukommelse, sammenligningsevnen og årsagssammenhæng. 


Denne historiske roman er bygget over virkelige personer og virkelige handlinger. Derimod har forfatteren taget sin den frihed at give figurerne tanker og møder, der ikke kan underbygges i virkeligheden, men som derimod giver historien rammer. Det har dog ingen betydning for læseoplevelsen, det er udelukkende med til at fremhæve forfatterens eget udsagn om, at dette er en anderledes historisk roman.

Sproget er herligt, det er tro mod fortællingens samtid F.eks. " Jeg har aldrig forstået de mennesker, der ikke holdt af at rejse. Vel kan rejsen være strabadserende, men dens gevinster er mangefold belønnende for umagen" "Hun faldt og slog sig fordærvet" og "de nødede vand i hende. Jeg er vild med det, for det er perfekt til den samtid fortællingen foregår i og giver bare en ekstra dimension. 

Jeg har nydt at være tilbage i fortiden, omend det lyder forkert, for der er i sandhed ikke megen nydelse i denne fortælling. Men jeg er blevet oplyst, har været på genkig i det københavnske fængsel og har fået sat tanker og følelser på arbejde. Det gør, at jeg på det varmeste vil anbefale denne fantastiske roman.I øvrigt har forfatteren netop skrevet en kronik i Politiken om netop Carl Otto.
Hvis du vil læse mere kan det gøres ved at klikke her

© Bognørden

Ingen kommentarer:

Send en kommentar